• ซื่อสัตย์
 • แม่นยำ
 • รอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Treasury / Investment Banking
 • Controlling, Cash Flow
 • Finance Controller/Finance Director

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Clerk

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance
 • 2 years of experience in finance and/or accounting
 • Good technical accounting skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Knowledge of Thai regulations.
 • 0-2 years experience in Accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance & Accounting Manager

iBingo Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting&Financial operations and analysis
 • Cost control, financial forecasts, reconciliations
 • Lead, train, develop motivate accounting team

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied

Senior Accountant

DVASCO CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • 5 year professional experience in GL, A/P, AR
 • Skill in Express program &Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance/accounting.
 • Strong business acumen, excellent analysis skill.
 • Good command of English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare reports and analysis of financial info
 • maintain reporting systems
 • provide valuable analysis on business performance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ทำงานตามขั้นตอนระบบ บัญชี การเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบระบบการเอกสารและเบิกจ่าย
 • จัดทำสมุดรับจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,จัดทำ ภ.พ. 30

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountants General

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager, month end closing, tax
 • Managerial Account, Bachelor Degree in Accounting
 • Audit, CPA, IFRS, GAAP, TAS. English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounts Payable Officer

G ADVENTURES ASIA CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Good English communication is a must
 • Knowledge of AP & General accounting procedures
 • High Accountability

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Supervisor

Venus Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร บริหารการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีบริหาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting and Finance Officer

Jaspal Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age between 25 - 30 years
 • 3 years of accounting experiences
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COST ACCOUNTANT M/F

Pointe Russe Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7+ years of accounting/finance experience
 • Update standard costs in the bill of materials
 • In-depth experience in ERP manufacturing systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years in Senior Costing, Cost Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Good in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Prepare and analyse the company's expenses
 • CPA is mandatory

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Group Accounting and Financial Reporting
 • Development of strategy for reporting standards
 • Adapting systems/processes to business needs

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal audit manager/ Audit manager
 • FMCG or Consumer goods
 • Experience in large company (>1,000 employees)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Accountant

Black & Veatch (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA, accountant, accounting, project accountant
 • GAAP, tax, payroll, GL, project accounting
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Risk Management

en world Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Risk Management with Petrochemical
 • Establish the process for elevating risks
 • major risks and assessing their mitigation plans.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years in Accounting, TAX and Finance
 • Control all related activities upon policy
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Accounting / Finance
 • Experience in Finance and Accounting
 • Experience in credit control and collection

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree or Higher in Accounting & Finance
 • 2-5 years working experiences in the field

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Officer and Accounting

Smart R. O. I. Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience from Big four audit firm
 • Be a key person in Thailand
 • High Managerial skill & good communication skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • Minimum 5 years experience in accounting
 • Salary: Competitive package

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • At least 5 years of experience in related field
 • Good knowledge on Thai Accounting Standard

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up with supplier on the tax invoices
 • Provide support during internal and external audit
 • Review and monitor the accounts receivable

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting

Wintel Softech Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female (Thai nationality) 28-33 years
 • Experience between 4-8 years
 • Proficient Microsoft Office, Computer literate

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or / and MBA
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field
 • Strong supervisory or leadership skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze financial information & prepare finance
 • Prepare, examine, and analyze accounting records
 • Compute taxes owned and prepare tax returns

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Finance & Accounting from FMCG
 • Background from Audit preferred
 • Strong analysis skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Young and Dynamic Team
 • 3 to 5 years of Accounting Experience
 • Career Development Opportunities

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Controller

Mudman Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree or Master Degree in Finance.
 • Consolidate and analyze financial data
 • Experience: 5 – 7 years of experience

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

23-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล