• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare department’s monthly report
 • Provide administrative and clerical support
 • Enthusiastic and Able to multi-task

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work at the world’s famous
 • Opportunity to join a company which is rapidly
 • Important position who help whole company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, not over 27 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree of Accounting or
 • Finance or Economics

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance, CPA
 • Manage full set of accounting for statutory audit
 • Responsible for budgeting and forecasting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 3 years working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant- GL

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of related international tax and IFRS
 • Good in English writing and speaking

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กระทบบัญชีทุกรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant PT17031409

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality, Male/Female, age 25-30 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 3 years experience in related field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในด้านบัญชี และการควบคุมภายใน
 • ประสบการณ์ในระบบบัญชีสำเร็จรูป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

Multi-International Company

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality
 • High Vocational Certificate/ University
 • Self-motivated, fast learner and result - oriented

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี
 • บันทึกค่าใช้จ่าย , จัดเก็บบิล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำเอกสารทางบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager

Crossland Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

L.M.E. Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing the accounting department
 • Male / Female age 35 - 45 years old
 • 7 years experience in accounting function

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To utilize and develop your accounting skill
 • To work close to Japanese Accounting Manager
 • To learn and grow with the company rapid expansion

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age not over 30 years old
 • Min. 1 year experience in any related field
 • Good command in English, Japanese is an advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting and Admin Manager

FM GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 7-10 years experience of accounting and finance
 • Provident fund support
 • Experience in Freight forwarder field.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience at least 3-5 years
 • Overall Accounting
 • Daily & Monthly Report for Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7-10 years experience in Accounting
 • Strong Leadership and Manangement Skill
 • Background in Audit firm is advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for monthly forecast/support quarterly
 • Monitor credit control
 • Manage in all accounting including fixed asset

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการดำเนินงานด้านบัญชี
 • ตรวจสอบและกระทบยอดเพื่อจัดทำงบการเงิน
 • ปิดบัญชีประจำเดือน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดนโยบายด้านบัญชีการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • ประเมินสภาพคล่อง (Cash Flow)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Reporting & Admin Officer

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English
 • Strong in Excel skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality and age between 22-35
 • Experience in position of Admin(more than 2 years)
 • Issue of invoice and receipt

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Minimum of 3 years of experience in accounting
 • Good knowledge of the Thai Revenue Code

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Familiar with SAP program
 • Good command of English language

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Staffing Success Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years working experience
 • Good English communication
 • Thai nationality

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • Strong accounting skills
 • Good communication and interpersonal skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years experiences with CPD
 • bachelor degree in Accounting
 • Female/male, Age 35 Years old or over

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน

Applied

Accountant

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing organisation
 • Great opportunity to progress quickly
 • Global MNC

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing the Accounting & Finance departments.
 • Planning and implementing annual budgets.
 • Planning and handling Tax.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนะคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager @ US based office

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for overall accounting control
 • Review the monthly financial statements
 • Ensure all budgeting transactions are executed

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of the Thai Revenue Code.
 • Ability to team and collaborate with others

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting manager
 • FMCG or Consumer industry only
 • CPA license will be advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to Support creation of new markets
 • Able to create valuable social significance
 • Able to Communicate with medical sites

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล