• ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

4 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting/Finance
 • 10 years experience in finance and accounting
 • Strong leadership and good communication skills

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Finance Director, Controller
 • Automotive Manufacturing and Trading or related
 • Good in English, suchat@kensington.co.th

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Accountants General

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Good command of English
 • Computer literate ie. MS Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Record Spare Part Sales and collection into SAP
 • Thai , English will be advantage
 • Thai , English will be advantage

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 years experience in Accounting
 • Exp. in Trading or Logistics field is preferable
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the company’s financial operations
 • Income and expense control
 • Financial document together with cash flow

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Grow up in world’s famous brand of Japan
 • Opportunity to utilize your skill
 • Convenience for transportation (Sathorn)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • utilize your skills in Japanese trading company
 • grow in strong organization with good career path
 • work in warm and nice atmosphere

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7 years’ experience in accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great location
 • Great package

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work in good location
 • An opportunity to work in one of the leading
 • An opportunity to join at early stage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great location
 • Great package

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Blue System Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting or Financ
 • Female, age between 25– 35 years
 • At least 3-5 years experience in Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • degree or higher in Accounting or Business Admin
 • 7 years of experience in accounting / cost

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fortune 500 US Company
 • Degree in Accounting/Finance
 • SAP Experience is preferred

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • CPA Holder
 • Experienced from Logistics/Freight Forwarder

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Accountant (Work at Bangkok)

PMT THE HOUR GLASS

กรุงเทพมหานคร

 • หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-3 years of experience
 • taxation,bank reconciliation,monthly AP AR

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Payable, Tax
 • Month-end closing
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • degree or professional qualification in Accounting
 • At least 5 years of relevant working experience
 • Good written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Reconcile bank account for ticketing office
 • Update and maintain accounting journals, ledgers
 • Investigate and collect returned items

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting / Finance
 • 3-5 yrs. experience in landed cost and analysis
 • High Accountability, Result-Oriented and Good Deci

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience from reconciling Intercompany Account
 • Good command of written and spoken English
 • International Environment and convenient location

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To operate the company’s accounting program
 • Review & correct the accounting documents
 • To compute & prepare plant worker’s wages

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Implementing accounting policies/procedures
 • Manage accounting operation&internal control
 • CPA/MBA with experience in SAP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in account / finance
 • Excel literate, plus SAP will advantage
 • Good command of written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

SkillBox Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting or higher
 • Audit background is preferable
 • Minimum 30 years old with at least few years

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Report all monthly financial information
 • Execute the budgeting and forecasting activities
 • Monitor closely and manage working capital

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP-B1 จะพิจารณาพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTS CLERK

Rieckermann (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Diploma or Bachelor’s in Accounting
 • At least 2 Years experience
 • Excellent computer skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Costing Manager

Osotspa Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years experience in Costing,Accounting
 • Good in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 3 years of experience in accounting
 • Be able to travel upcountry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accounting experience within Insurance
 • Senior Accounting experience in Financial Services
 • Management experience

17-Jan-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounts & Admin Executive

Palvision Thailand Co Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experience in full set of accounts
 • Maintaining full set of accounts
 • Preparation and Disbursement of staff Claims

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced Accountant
 • Computer literate
 • Account Receivables

17-Jan-17

 

Applied
 • Implement Group’s treasury strategies, policies
 • Provide financial services to Solvay companies
 • Study, define and propose treasury processes

17-Jan-17

 

Applied
 • Account Receivable
 • Cashier
 • SAP

17-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mths., PVD Fund, Meal, COLA, etc.
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 3 yrs experience in Accounting

17-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female with Thai nationality (27-35 years)
 • Bachelor degree in Accounting
 • Bachelor degree in Accounting.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล