• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance
 • Familiar with Ms. ERP system
 • Excellent knowledge of Tax/ Finance accounting

26-Apr-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังลินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความอดทน เรียนรู้งานได้เร็ว

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Express
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

24-Apr-17

 

Applied
 • General Accounting, Costing, Tax
 • Financial Management, Cash Control
 • Manufacturing and BOI Experience

24-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • รู้กฎหมายภาษีอากร
 • รู้ข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชี

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • ดูแลบัญชีด้านการจ่าย
 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล