• To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied
 • Managing strong business relationships
 • Conducting SW training of dealership staff
 • Event planning and coordination

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

21-Apr-17

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

21-Apr-17

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

21-Apr-17

 

Applied

Accounting Manager (Manufacturing)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience as Financial Controller in hotel
 • Pleasant personality
 • Good command of English

21-Apr-17

 

Applied

Project Financial Controler

EGIS RAIL (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

21-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชีและรายงานต่างๆทางบัญชี
 • ประสบกาณ์ในธุรกิจ Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Accounting
 • Advanced Microsoft Excel skills.
 • Minimum 8 year experiences in accounting function

21-Apr-17

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

21-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female age 25-30 years
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

21-Apr-17

 

Applied

Project Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

21-Apr-17

 

Applied
 • work in such a big well known Japanese firm
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Nationality : Thai Age : 25 - 35 years
 • Bachelor's degree in Accountant
 • Have experience account work

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

21-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

21-Apr-17

 

Applied

Accountant

Dachser (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged 26-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Thai nationality

21-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์หลัก
 • มีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารทางการเงิน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling remuneration for all channels
 • Managing projects and being a key contact person
 • Setting and monitoring budget usage.

21-Apr-17

 

Applied
 • degree in accounting or finance
 • 5 years of experience in a finance role
 • Experience in real estate or related business

21-Apr-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีสำหรับยอดคงเหลือ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

21-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in Accounting field

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in Accounting field

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

20-Apr-17

 

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

20-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล