• มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Cost

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Female, 22 – 26 years old
 • New Graduate are welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in accounting or Master Degree
 • Minimum of 3-5 years working accounting experience
 • Good in English conversation and writing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant payables Leader / supervisor
 • 7-10 yers expeiance
 • SAP user knowledge will be advantage.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with SAP & Business Ware house
 • Good Command in English
 • Willing to work in Amata City Rayong

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ-จ่าย ของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีด้าน อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Ledger

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • บันทึกบัญชีในงานสินทรัพย์
 • จัดทำทะเบียนประวัติ
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายในโรงแรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เบื้องต้น
 • จัดเก็บเอกสาร
 • วุฒิ ปวส. บัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • 5 years as Cost Accountant.
 • Experiences on BPCS will be a plus.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensuring all manufacturing cost activities
 • Being responsible for the development of new SKUs
 • Being responsible for cost control methods

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 2-3 years at a managerial level

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/BA and other field
 • 1-2 years up working experience with Accounting
 • Extremely organized. Strong multi-tasking

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • account
 • cost
 • finance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong analytical and structured thinking as well
 • Rich experience in SAP system

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting
 • New Set up plant
 • Eastern Seaboard Industrail Estate Rayong

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age between 25 – 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting

27-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

27-Apr-17

 

Applied
 • Only SAP program user will be shortlisted candidat
 • Able to work at TPARK2, Laemchabang
 • CAN DO attitude and Proactive personality

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experiences in costing and analysis
 • Experience in using ERP system is strong advantage

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

27-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-45 years old
 • Have experience in a related field for 7 years
 • Good computer skills in MS Office

27-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • 3 years of relevant experiences in accounting
 • Excellent analysis skils

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี

27-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

27-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล