• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • to work with warm small company and grow up
 • to utilize your knowledge to make the company
 • to learn Japanese company business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Month-end and Year-End close process.
 • Prepare and publish timely monthly financial state
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAPP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To control inventory movement
 • Checking purchase tax invoice and input tax report
 • Has experience in related field 0 - 3 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • 5 years experienced in Budget Management & analys

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in accounting or related fields
 • Male/Female, Age: 23-30 years old
 • Responsible for accounting support

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Play a key role as Plant Accounting Manager
 • Monitor and control on day-to-day operations
 • Advice and provide prompt meaningful analysis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in A/R
 • Good command in English
 • Independent, self-motivated, and responsible

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Payable
 • 30-45 K + allowances and benefit
 • Maptaphut Rayong

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้ สรุปเงินสดย่อย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Extensive understanding of accounting procedure
 • Minimum of 3 years in hospitality experience in u
 • Native Thai Speaker, good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Thai Speaker, good command of English
 • Minimum of 5 years in hospitality experience
 • Ability to prepare and analyze data, figures

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Special Skill Computer skill , Oracle , Excel
 • Prepare detailed account analysis

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP
 • AR
 • Accountant

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 5 years working experience
 • general accounting and costing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 3-5 years working experience in Account Payable
 • understanding on tax matters and accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • 10 years of experience
 • understanding of IFRS and local GAAP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR, AP,VAT and accounting functions
 • 2-5 years of experience
 • own a car/transportation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willingness to travel time to time to Austria
 • Excellence knowledge and experince with Thai law
 • Certified Accountant

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age over 25 years old
 • Degree or higher in Accounting or any related fie
 • 5 years experience in Accounting preferably

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in AR or Credit Control Spcialist
 • Good knowledge in SAP is a MUST

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent knowledge on accounting practice
 • Analyze the financial structure of an organization
 • Design setup/configuration of the system

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong in costing, financial analysis & reporting
 • Experience in GAAP, budgeting, forecasting
 • Dynamic, leadership, strong in people management

27-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality, male or female, 35 years
 • Experience in an accounting background
 • Monitoring of all daily accounting activities

27-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in finance
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • Knowledge and application of GAAP, Tax Law

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting/Finance.
 • Stong communication and collaboration skills.
 • Good communicate in English.

27-Feb-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี

27-Feb-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 25-32 ปี

27-Feb-17

 

Applied
 • Control and monitoring of payment/Review documents
 • Male/Female. Age 23 up. Bachelor in Accounting
 • Exp. in Account Payable (AP)/SAP/English

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี ลายมืออ่านง่าย
 • เข้าใจในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษี และบัญชี

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ management experience in a janitorial
 • Manage supplies of materials and equipment
 • Prepare and communicate annual performance

27-Feb-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast learner with the ability to understand
 • Experiences in accounting
 • Good command of English is highly preferable

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

27-Feb-17

 

Applied
 • จบปวส./ป.ตรี ด้านบัญชี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ประสบการณ์

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล