ธุรการบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

เจ้าหน้าที่บัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการบัญชีและการเงินในทุกฟังก์ชั่น
 • Accounting&Finance Manager
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28-Jul-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

28-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ควบคุมจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

28-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in controlling and cost accounting
 • Good Communication in English
 • Degree i n Accounting, Finance, Controlling

27-Jul-17

 

Applied
 • thai, 35-50 yrs old. Accounting exp
 • Accounting and Finance experience
 • Able to work at Petchaburi

27-Jul-17

 

Applied
 • Japanese food company located at Ayutthaya
 • Bread manufacturing
 • Experience of accounting

27-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

27-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 5 years working experience
 • Analytical / Planning / Coordinating Skills
 • Finance Analyst

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 2 years experience in job function or related
 • Good command of written , spoken English

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บัญชี (AR) อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 24-27 ปี มีวินัย ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Nirvana ได้ดี

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาเลขานุการ หรือ สาขาบัญชี
 • สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (บัญชี)
 • วางระบบบัญชีได้

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Familiar with accounting software and programmed
 • Supervise cost and general accounting operation

27-Jul-17

 

Applied
 • Diploma degree in Accounting
 • 0 - 2 years of experience in accounting
 • Checking VAT report , prepare Tax, CIP

27-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ,สมุห์บัญชี

26-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics, Engineer
 • 5 years experiences in plant controlling role
 • Technical knowledge in cement business

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป 3 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้

26-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Manager/Assist from Manufacturing
 • CPD holder license is a must
 • 5-8 yrs working exp. in Costing/Account/finance

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • Prepare financial statement report

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.บัญชี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน

24-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • งานด้านบัญชี GL
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • 7years progressive experience in accounting
 • Good command of both written and spoken English
 • Have attention to details, strong analytical skill

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกบิล, ทำบัญชี, งานเอกสารและธุรการต่างๆ
 • วุฒิปริญญาตรีคณะบัญชี, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย / ส่งเสริมการขาย

24-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีโรงงาน

24-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge in SAP, NMIS
 • Experience 3 years in manufacture, production
 • Control yearly budget in manufacture

24-Jul-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

23-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelors Degree 8-10 yrs. F&A experience
 • 3-4 yrs. organization management, Analysis skill
 • Accounting Qualification (CPA, ACCA, CA) preferred

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ ไร่(องุ่น) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

23-Jul-17

 

Applied

DIRECTOR OF FINANCE AND ACCOUNTING

PRTR Recruitment & Outsourcing

ประจวบคีรีขันธ์

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 10 years of experience
 • Experience in retail and the hospitality services

21-Jul-17

 

Applied
 • accounting, accountant
 • นักบัญชี พนักงานบัญชี
 • factory, manufacturing

07-Jul-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance
 • Oversee purchasing department and inventory system
 • Coordinate and lead the annual audit process

04-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล