• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
  • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

24-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล