• ป.ตรี สาขาการบัญชี
  • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
  • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

24-May-17

 

Applied
  • งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม
  • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล