Accounting Supervisor

Royal Natural Food Product Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีประสบกาณ์ในโรงงานอาหาร
 • มีประสบกาณ์ 5-8 ปี
 • การศึกษาระดับ ป.ตรีด้านบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • เก็บรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิต

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เตรียมเอกสารรับเช็ควางบิล
 • ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆในระบบบัญชี
 • ติตตามหนี้, ทำ ภงด., ทำต้นทุน, นับสต๊อค

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

19-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of costing experience
 • Good command of English

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน Leasing ผ่อนชำระ 5 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานบัญชี

S.T.K.CHINDAMAMEE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศ หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

18-Jul-17

 

Applied

พนักงานบัญชี

S.T.K.CHINDAMAMEE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศ หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

18-Jul-17

 

Applied
 • ทำบัญชี / ปิดงบ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำรายงาน Forward Contract รายเดือน

18-Jul-17

 

Applied

Accountant

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Media Education
 • Revenue Code
 • Customs system Taxation

18-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

15-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

14-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ /ประชาสัมพันธ์
 • มีใจรักงานขาย/พูดจาไพเราะ รับออเดอร์ตามร้านค้า

14-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
 • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการ
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว
 • ดูแลการรับ-ทอนเงิน(เฉพาะแคชเชียร์)

14-Jul-17

 

Applied
 • เงินเดือน สวัสดิการ โอที
 • องค์กรขนาดกลาง สามารถเรียนรู้งาน
 • โอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

12-Jul-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล