• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 years analytical experience
 • Good command of spoken and written in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting,Analyze data
 • Finance
 • collection,บัญชี .การเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female
 • Diploma/Bachelor in Accounting
 • At least 5 years experiences in Accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Finance & Accounting Manager

29-Mar-17

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและธุรการ 2 ปีขึ้นไป
 • จบด้านบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปวส ขึ้นไป
 • เงินเดือน บัตรประกันสุขภาพ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้คล่องและรวดเร็ว

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

26-Mar-17

 

Applied
 • ทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

26-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience in Finance Analyst and Business Plannin
 • Very good in English and SAP system

26-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

24-Mar-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • account
 • บัญชี ต้นทุน

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ใช้โปรแกรม ALL-IN-ONE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • High personal integrity and patient
 • Interested in nature and conservation works
 • Ability to work effectively under pressure

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล