• Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years working experience in Accounting field
 • Male/Female, Thai nationality

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี // เงินเดือน 20000 - 28000 บาท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปด้านบัญชีลูกหนี้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in civil or accounting or related
 • 10 years work experience in cost control
 • Ability to speak and write English.

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

13-Jan-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบดูแลการเงินและบัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

12-Jan-17

 

Applied
 • Min. 5 years working experience of Finance & Acc.
 • High attention to detail and accuracy
 • Proficient in English language

12-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

12-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

12-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล