• จัดทำงบการเงิน
 • ยื่นแบบแสดงรายการ
 • ตรวจสอบการออก INV. และแนบเอกสาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male of Female, age not over 45 years old
 • Min. 10 years's exp. in Manufacturing
 • CPD license & ERP knowledge are must !!

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28-35 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ของบริษัทได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี สื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปประเทศ ปากีสถาน ได้เป็นครั้งคราว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการทำบัญชีได้ดี
 • สามารถทำภาษีซื้อ
 • ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระเอียดรอบครอบกับงาน
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์มาอย่างน้อย1ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/พนักงานบัญชี

Thepharak Accounting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant/พนักงานบัญชี

Thepharak Accounting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Plant Controller (70-90K)

HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Good command in English
 • 5 years' experience in Industrial Accounting
 • Knowledge of free zone, BOI will be advantage

30-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

30-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

30-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Age between 26 - 30 years old
 • Experience 0 - 5 years

30-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

29-Apr-17

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี , การเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Can use Express program, Hold CPD(or can register)
 • 2-3 years of experience in Accounting

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 35 - 45 years old
 • At least 10 years working experience
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field

28-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

28-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, aged between 30-45 years old

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • To standardize policy of budget setting & review
 • To analyze the reasonableness of overall budget
 • To follow up actual result, budget plan

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล