• การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree holder in Accounting or Finance
 • 3 years of audit experience in a public accounting
 • Thorough knowledge of Internal Controls

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี // เงินเดือน 20000 - 28000 บาท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปด้านบัญชีลูกหนี้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in civil or accounting or related
 • 10 years work experience in cost control
 • Ability to speak and write English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บันทึกบัญชี รับวางบิล และงานบัญชีอื่นๆ
 • เพศหญิง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service minded with positive working attitude
 • Able to work on holiday
 • Bonus based on performance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ชาย / หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • คุณวุฒ ปวส.-ป.ตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบดูแลการเงินและบัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years for Junior, 7+ years for Senior
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Female only, aged 25+ years.

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in managing Accounting, and Finance
 • Degree in Accounting, CPA is a plus
 • Strong English skill and Nonthaburi base

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท
 • ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula

18-Jan-17

 

Applied
 • Holding CPD license
 • Manufacturing background
 • 5 years experience in Accountant

18-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High personal integrity and patient
 • Interested in nature and conservation works
 • Ability to work effectively under pressure

17-Jan-17

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ปิดงบได้ ทำบัญชีทั้งระบบได้

16-Jan-17

 

Applied
 • Accounting
 • month-end closing
 • oracle, hyperion

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีต้นทุนโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

13-Jan-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Min. 5 years working experience of Finance & Acc.
 • High attention to detail and accuracy
 • Proficient in English language

12-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล