• 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control inventory movement
 • Checking purchase tax invoice and input tax report
 • Has experience in related field 0 - 3 years

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Assist Finance Manager
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

29-Mar-17

 

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

25-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้ โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล