Senior Cost Accountant

HGST (Thailand) Ltd.

ปราจีนบุรี

 • degree majored in Finance & Accounting
 • 3 years working experience as cost accountant
 • Good communication skill and team work

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Assist Finance Manager
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บัญชีและ เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงบการเงินรวม ปิดบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลด้านบัญชีต้นทุนการผลิต
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีต้นทุน การปิดงบ
 • มีความรู้ด้านลักษณะงานบัญชีต้นทุน

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • At least 8years experience in Finance
 • Experience in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ 2 ปี
 • ใช้งานโปรแกรม SAP ได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้ โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป และปฏิบัติ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Auto Flight)
 • สามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภาษีอากร และพาณิช

14-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล