• Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant_ AP

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Finance Manager, Thailand

AbbVie Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Financial Controler

EGIS RAIL (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary: 20,000 – 30,000 THB.
 • Oversea training
 • 5 working days

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • chief, prawet, senior, account
 • chief, prawet, senior, account
 • chief, prawet, senior, account

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR ACCOUNTANT

Exion Energy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 25-30 years
 • High Diploma or Bachelor’s degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting or Finance

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Controller

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work in such a big well known Japanese firm
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Nationality : Thai Age : 25 - 35 years
 • Bachelor's degree in Accountant
 • Have experience account work

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting Officer

PCC International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for all accounting functions
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experiences

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

27-Apr-17

 

Applied
 • สวัสดิการณ์ตามกรมแรงงาน+เบี้ยขยัน
 • เงินเดือนตามวุฒฺิ+ประสบการณ์
 • โบนัส+ท่องเที่ยวประจำปี

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GL Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

27-Apr-17

 

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

27-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Accounting
 • Background in FMCG industry is preferred
 • Minimum 7 years working experience in financial

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure cash received transactions
 • Oversee cash transactions, cash reconciliations
 • Forecast and evaluate cash flow of transactions.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Express program
 • 1-3 years working experience in accounting field

27-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Develop & implement an annual business development
 • Identify new and different business opportunities
 • Identify opportunities for the provision

27-Apr-17

 

Applied

Cost Account Manager

4P Alliance Manpower Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong technical knowledge in Cost Accounting
 • Minimum 5 years of working experience
 • Computer literate SAP and MS Office

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทุกเพศ
 • วุฒิ ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์
 • สวัสดิการ+ค่าครองชีพ

27-Apr-17

 

Applied
 • Working days Mon-Fri
 • Annual leave
 • Gasoline allowance

27-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

27-Apr-17

 

Applied

Senior Accounting

SDS KERR CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Main responsibilities will be for Account Payable
 • Intermediate Excel,Good in English
 • Minimum of 5 years is a similar role.

27-Apr-17

 

Applied
 • Accounting
 • AP
 • Administration

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female ,Thai nationality.
 • Bachelor 's degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting tasks.

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล