• Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5 years working experience as accountant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting
 • Accountant, Accounting, Accounting Officer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ACCOUNTING SUPERVISOR
 • URGENTLY REQUIRED
 • BANGPLEE,SUMUTPRAKARN

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Handle full set of accounts
 • Bachelor degree in Accounting
 • Development opportunities; MNC

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Controlling Supervisor (Based in Samutprakan)

Page Group Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Global Leading FMCG Company
 • Amazing Career Development Opportunity
 • Great Salary and Attractive Benefits

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Experience in accounting,able to do monthly report
 • Good command in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male/ Female, age not over 30 years
 • Able to work as a team under pressured environment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FINANCIAL CONTROLLER (130K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Responsible for all finance & accounting function
 • Review Balance Sheet and analyze P&L.
 • Oversee costing and margin calculations

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Manage, control and ensure plant accounting
 • Strong leadership & managerial skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accountant/บัญชีต้นทุน

Great Eastern Drug Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • budget planning and forecasting
 • physical stock
 • investment budget

29-May-17

 

Applied

FINANCE DIRECTOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • A bachelor's degree in a related field
 • Experience in managing all key accounting
 • Knowledge in AS400 or exposure to SAP

29-May-17

 

Applied
 • Managing and overseeing the daily operations
 • Monitoring and analyzing accounting data
 • Verifying documentation and data.

29-May-17

 

Applied
 • Report to CAO
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-10 years experience in Accounting and Admin
 • Qualified to act as Company Accountant
 • Managing Finance / Bookkeeping duties

29-May-17

 

Applied

Accountant/ Financial Analyst - Teparuk Plant

Seagate Technology (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience with at least 1
 • Be able to handle costing function
 • Good command of English presentation and Training

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

29-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับจ่าย
 • ทำรางานสรุปการเงิน
 • งานบัญชีต่างๆ

29-May-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะด้านงานบัญชี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

29-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-17

 

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

29-May-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

29-May-17

 

Applied

Accountant/พนักงานบัญชี

Thepharak Accounting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

29-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี , การเงิน

29-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

27-May-17

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting..
 • Invoice, receipt & purchase requisition
 • Good command in English.

26-May-17

 

Applied
 • At least 1-5 years of experience in Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer (30-40K)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

26-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Peak Business Services Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 2 years of experience in accounting
 • Express Accounting Software user
 • Can communicate in English

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10-12 years of experience in accounting & tax
 • strong knowledge of IAS IFRS

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5years working experience as accountant

26-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 37-45 years old,
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting
 • Minimum 10 years of experience at the management

26-May-17

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Minimum of Bachelor’s Degree in Finance
 • Up to 10 years’ experience in a finance
 • Experience working for a manufacturing company

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวอุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft / ERP
 • อายุระหว่าง 26-35 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

26-May-17

 

Applied
 • Handling all related head office transactions
 • Controlling company fixed assets
 • Handling petty cash, reimbursements ฿ cash advance

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล