• Accounting Experience
 • Local Tax Knowledge (China)
 • minimum 3 year managerial skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female,Thai national not over 35 years old
 • Bachelor's Degree in financial and accounting
 • 5 year relevant work experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี,โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2-3 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี,โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Location: Paksong, Laos
 • Accounting Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Management, Accounting, Finance fields
 • 1 year exp,enjoy challenging &willing to relocate
 • Good command of Thai & English skills

01-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command of spoken and written English
 • Male / Female age over 30 years old

07-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล