• วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Partner to BLM AP
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong analytical and structured thinking as well
 • Rich experience in SAP system

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 year experience within a manufacturing
 • Able to work well under time constraints

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีใจรักงานบัญชี

26-Apr-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Assist Finance Manager
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

26-Apr-17

 

Applied
 • Good knowledge of SAP
 • Good verbal and written English skills
 • Exposure to both US GAAP and Thai GAAP

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 3-5 years related working experience in cost
 • Preparing month end closing entries

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • Ethanol , Oil, Gas Wastwater
 • Operator manager supervisor
 • Production Planning/ Ethanol

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ด่วน)
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ด่วน)
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ด่วน)

25-Apr-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีค่าสินค้าและบริการ
 • เป็นผู้ที่จัดทำบัญชีได้

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดส่งเอกสารให้กับฝ่ายบัญชี
 • จัดทำการโอนเงินผ่านระบบ Auto Pay
 • ทำรายการับ-ส่งเงิน

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • At least 1 year experience in cost accounting
 • Excellent problem Solving skill as well as analyti

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล