• ตรวจรายการเบิกจ่ายค่างานโครงการ และค่าใช้จ่าย
 • เก็บข้อมูล วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบ
 • ทำการปิดต้นทุนโครงการ ปันส่วนต้นทุน สินค้าคงเหลือ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับวางบิลจาก Supplier และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีสินค้าแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Excellent in English Command.
 • 5 years in J-SOX / internal or external audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มี CPA
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

20-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลจัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น

20-Feb-17

 

Applied
 • 3 years, experience in Financial Closing
 • To control AP, AR, G/L
 • accounting

20-Feb-17

 

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

19-Feb-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

19-Feb-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Tax accounting, Tax regulation and compliance
 • Entire PTP and share service process
 • Knowledge of US GAAP , CA / CPA

17-Feb-17

 

Applied

ASSISTANT COSTING MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • At least 5 years of accounting experience
 • Analyze the movement of ending inventory
 • Follow up on aging items in inventory account.

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in accounting/auditing
 • Performing all aspects of internal audit activitie
 • Conducting internal audits for various departments

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting
 • Skills in SAP, and knowledge
 • At least 3 years experiences

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

16-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Female, age 23-28 years old
 • 1-3 years experience in Accounting Industry
 • Accounting Program SAP

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or Finance.
 • Good command of written and spoken in English.
 • Computer literacy in MS.Office

15-Feb-17

 

Applied
 • Internal Contol, Audit Control
 • SOX, J-SOX
 • Pathumthani

08-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล