• ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการรับ-การจ่าย / รายงานภาษี / Cash Flow
 • เงินเดือนต่อรองได้ / ประกันสุขภาพหลังผ่านทดลองงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Marketplace Accounting Associate

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA degree would be an advantage
 • Experience in SAP and excel skills
 • ็Have experience in Retail business will be advant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แคชเชียร์
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting or Finance
 • 8-10 years working experience as Accountant

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance/ Economics or relate
 • 1-3 years Finance experience in FMCG
 • Strong in excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths., Med Ins, Transportation, etc.
 • Japanese Health Care Products Trading Company
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experiences.
 • Salary 20k ++
 • ออฟฟิศเดินทางสะดวก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Able to do monthly and yearly closing
 • Experience in accounting at least 4-5 years
 • Hold CPD or graduated from faculty of accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in International Accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • 5-7 years working experience in Accounting
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle full set of accounts.
 • Handle company tax and VAT matters.
 • 15 years’ experience in Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ-ดูแลเอกสารทางการเงินของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In-depth analytics on business performance
 • Make recommendations on key performance drives
 • Annual business planning and budget process

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in staff-Friendly environment
 • Grow with the company as a leader
 • Utilize your sales and language skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in project implementation
 • Aged over 30 years old
 • Accounting and audit background is preferred

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with one of the most highly reputed company
 • Involve in important projects
 • Work among experts and gain valuable experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant / SAP

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Atleast 5 years working exp. in Accounting
 • SAP Program
 • Good English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-3 years’ experience in Accounting
 • Good knowledge in TFRS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp
 • Japanese Electric Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Medical Support, Social Ins, Annual Leave
 • Electronics & Electric Parts Trading Company
 • 1-2 yrs. exp. in Accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female
 • B.A. in Accounting
 • 2-5 yrs. exp. in Accounting field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National , aged not over 30 years old
 • 3 years up experiences Finance, Cashier
 • Good Analytical in Finance / Investment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย \ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี ด้านบัญชี ,บัญชีต้นทุน
 • มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพิ้นฐาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Commercial finance
 • Willingness to work under pressure
 • Excellent command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good command of written and spoken in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience
 • Good in English
 • Month end, year end closing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Experience in SAP is preferable
 • Able to work hard under pressure and deadline

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setting team’s strategy in order to reach the team
 • Control complaint case target
 • To control Team attendant

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • 1 year experience in Finance or Accounting
 • Prepare a certified true copy of Tax Invoice

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5+ years prior experience in accounting and tax
 • English communication skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good English skill, 2 years experience
 • reporting, accounts analysis, balance sheet

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 year(s) experience in Accounting or Costing
 • Good command in English both spoken and written,
 • Strong attention to detail with excellent follow

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Good command of both written and oral English.
 • Minimum 0-2 years experience in the accounting

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • At least 3 years of experience in financial
 • Pro-active and hands-on
 • Good Communication skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Accountant

RTS

วัฒนา

 • accounting
 • finance
 • `entry level

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Audit
 • Accounting

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To supervise and control over all financial matter
 • To devise strategies and contribute to business
 • To develop accounting policies

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be certified accountant in native country
 • 10+ years experience in accoutning
 • Competitive Salary and Generous Bonus Scale

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • 25-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting, At least 2 years
 • Ability to Speak and

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accounting Experience
 • Chulalongkorn/Thammasat/Kaset
 • Well known University

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality,Female/Male Aged 28– 38 years Old
 • CPA is strongly preferred
 • Strong in Thai GAAP and IFRS

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age between 22-35 years old
 • Degree in Accounting
 • Experience in AP function is prefer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล