• ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

27-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาโท หรือ เอก ด้านวิจัยและพัฒนาด้านชีวพลังงาน
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยงานพัฒนาด้านชีวพลังงาน 10 ปี
  • Bio-based Chemical building blocks

27-Mar-17

 

Applied

Financial Controller

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

  • Manufacturing experiences
  • Electronic Manufacturing Solutions
  • International Financial Reporting Standard

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล