DEPUTY COO (ENERGY BUSINESS)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
  • Fluent in English
  • Having experience in formulating policy

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี - ป.โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การด้านบริหารงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง, สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

19-Jan-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล