• Bachelor’s or Master’s Degree in Business
 • experience in sales either with direct sales
 • 10 years of experience at management level

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีค่าคอมมิสชั่นรายเดือนถ้าทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล