• ปริญญาตรีด้านด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจค้าปลีก
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน และ มีทักษะในการเป็นผู้นำ

22-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

21-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกผัก ผลไม้

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล