Chief Financial Officer ( CFO )

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 45-70K
 • งานระดับบริหารจัดการ ท้าทายความสามารถ
 • บริษัทมั่นคง สวัสดิการดี มีคุณธรรม

22-Mar-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

General Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • manage day to day operation
 • effectively monitor production
 • operation and commercial responsibilities

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี (ตามนโยบายบริษัท)
 • ประกันสังคมบริษัทรับผิดชอบ 2 ส่วน(นายจ้าง+ลูกจ้าง)

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล