• Warehouse Manager
 • สมุทรปราการ
 • ระดับผู้จัดการ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

24-Feb-17

 

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมวางแผนงานซ่อมและจัดลำดับงานซ่อม
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 5 years management experience
 • Fluent command of English speaking
 • chinese proficiency is an advance

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

22-Feb-17

 

Applied
 • Subway
 • Restaurant
 • Manager

22-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for security of all Nissan companies
 • Experience in corporate security, criminal justice
 • Fluent in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in security or similar role
 • Good command of English both written and spoken.
 • Monitor and update overview of all security.

21-Feb-17

 

Applied
 • King of inbound!
 • Opportunity to grow within the company
 • Competitive salary, and flexible work hours

21-Feb-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Operation Manager (Electronic Industry)

JAC International

เมืองสมุทรปราการ

 • Male Thai nationality, age 38 - 47 years old
 • Degree or higher in Electrical Engineer/related
 • At least8yrs experience in mfg in management level

21-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตอย่างน้อย 15 ปี
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประสานงานดีมาก

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล