• To develop corporate strategy
 • Analyze new business opportunities
 • Make sure Regular updating & analyses on industry

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารยอดขายในห้างค้าปลีกไม่น้อยกว่า10ปี
 • เคยบริหารโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

20-Apr-17

 

Applied

Marketing Director

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Experience 10+ years in management and marketing
 • Excellent in marketing & business development
 • Strong in driving results and people management

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานห้างค้าปลีก 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมาก่อน
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

19-Apr-17

 

Applied
 • Strategic Partner Manager
 • Business Development
 • IT Business

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความท้าทาย ไม่กลัวงานหนัก

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุระหว่าง 30-45 ปี

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาโท เอก สาขาโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์บริหารศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 10 ปี
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล