• อายุ 35-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ Flow chart Job descrition ระบบการควบคุมภายใน
 • อายุ 27-35ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Agricultural Business
 • Strategic Sales Management
 • Leadership

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge about transport and logistics acquired.
 • Worked at Retails or Logistics industry is a must.
 • Good Communication in English is important.

24-Mar-17

 

Applied

Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

23-Mar-17

 

Applied
 • 10+ years Education Software, Learning management
 • Proven ability to Project Management
 • Experience a Project management skill

23-Mar-17

 

Applied
 • Strong HR experience
 • Exposure to the fast-paced environment
 • Good command of English

23-Mar-17

 

Applied
 • Project Manager Software project
 • Computer Engineering, Computer Science, Compute
 • Leader of programmers

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล