• Excellent command of English
  • Honest/ sincere and trustworthy
  • Good personality and great interpersonal skills

20-Jun-17

 

Applied

Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
  • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
  • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล