Project Manager

Bay Computing Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
  • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
  • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

27-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • อายุระหว่าง 30-45 ปี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล