• At least 3-5 years experience in sales manager pos
 • If you have experience in feed industry and raw ma
 • If you live in the Eastern region, it will be a s

23-Jun-17

 

Applied
 • Good Operational knowledge of SAP operating System
 • to organize,evaluate,interpret and summarize data
 • Ability to prepare forecasts and analyze industry

22-Jun-17

 

Applied
 • Executive Secretary to Managing Director
 • Secretary
 • Support Managing Director

20-Jun-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 5ปี ขึ้นไป, มีความรู้ WMS
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีความรู้ด้าน MS office

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง ,อายุไม่เกิน 30ปี
 • มีทักษะในด้านการประสานงานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM
 • OD
 • HRD

17-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล