• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

23-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

21-Feb-17

 

Applied
  • Responsible for managing the production staff
  • Support the organizational goals
  • Monitors and follows up the activities

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล