• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

20-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาโท หรือ เอก ด้านวิจัยและพัฒนาด้านชีวพลังงาน
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยงานพัฒนาด้านชีวพลังงาน 10 ปี
  • Bio-based Chemical building blocks

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล