• เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล
  • มีประสบการณ์ GM มาแล้ว
  • เคยอยู่แวดวงธุรกิจรีสอร์ท

21-Feb-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลาและอาหารทะเล

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล