Sales/พนักงานขาย

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีใจรักในงานขาย

23-Feb-17

 

Applied
  • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • รับนักศีกษาจบใหม่ | Creative & High Achiever
  • เงินเดือน: 15,000-21,000

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล