• เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To work in Japanese Famous Apparel Company
 • Opportunity to utilize your skills and talents
 • Responsible for web operations and analyzing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good command of English
 • 5 years experience as a digital marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการตลาด
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
 • สามารถการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Big Data) ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Manager (Entertainment)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 years marketing experience
 • Strong passion for film and entertainment industry
 • Strong communication (written and verbal) skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการสร้าง Brand
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเด็ก

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year of work experience in Business Develop.
 • Build a strong network both in corporate
 • Display these characters: being extrovert

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท พร้อมประสบการณ์ด้านการตลาด
 • อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • Preferably aged between 28-35 years old
 • 5 + years of product marketing experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investor Relations Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Manager

Beger Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Medical Technology
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Experience in Sales and Marketing
 • Good command of spoken and written English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10-15 years working experience in Actuarial
 • Degree in Actuary, Mathematics, Statistics
 • A Thai Citizen. Male or Female

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 4 years of relevant experience in trade marketing
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • least 3 years' experience in digital marketing.
 • Fluency in the role digital plays
 • mobile, social, search and e-commerce

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product manager, Product manager
 • Background in Consumer goods only (FMCG)
 • Good English communication

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

18-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head Of Communication ASEAN

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

18-Feb-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

17-Feb-17

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

17-Feb-17

THB70k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in Science or Pharmacy
 • At least 3 years experiences in health care
 • Experiences in responsible therapeutic area

17-Feb-17

 

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related fields.
 • Experiences in marketing and product management.
 • Good command in English.

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • Work with some of the world’s best-known brands
 • Great opportunity to explore retail E-commerce
 • Develop a rich and rewarding career

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year experience
 • Science based/Food science degree is preferable
 • Salary negotiable

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for all stages of product life cycle
 • Market and competitor data analysis
 • Track product profitability

17-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Promotion Manager
 • Partnership

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Manager - Skin Care

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop marketing strategy, brand plan, execution
 • Communication of strategy and plan
 • Develop and implement all promotional activities

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in QSR, FMCG, Retail business
 • 5 years of working experience in Marketing
 • Good command of spoken and written in English

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Oil&Gas Company
 • Good Benefits
 • Good opportunity in career path

17-Feb-17

 

Applied

Brand Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handle ongoing brand researches
 • The research findings for brand strategy
 • Budget and timeline management

17-Feb-17

 

Applied
 • Merchandiser
 • Brand Manager / Asst. Brand Manager
 • Passionate in fashion.

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Define marketing activation plan
 • Experience in marketing campaigns management
 • Good command of English

17-Feb-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree from Business Management or any
 • 5-10 years' experience in Business Development
 • Experience in retail or IT biz would be a plus

17-Feb-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Thai nationality, aged 33 - 38 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing or relate
 • 5 years’ experience in real estate, property

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 1-2 year experience in sales & marketing
 • Creative and initiative,positive thinking

17-Feb-17

THB16k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Manage and coordinate all marketing activities
 • Technical product marketing experience
 • Create the events, product catalogs related

17-Feb-17

 

Applied
 • Male age between 25 – 35 years
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • More than 2 years in product management

17-Feb-17

 

Applied

Brand Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Familiarity and skill with the tools of research
 • Experience in brand concept /communication
 • Understand overall marketing activities

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Marketing Manager

SABRE INTERNATIONAL, LLC

กรุงเทพมหานคร

 • Great Career opportunities
 • Global Tech Brand
 • Travel Network Solutions

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES & MARKETING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years working experience in retail buying
 • Degree in Business Administration, Management
 • Managing and controlling budget for all channels

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree/ Diploma in mass communication
 • 2-3 years' relevant experience
 • Possess brand management experience

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล