• ริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership)

26-Jun-17

 

Applied
  • ทำ Marketing Communication Plan
  • ดูแลเรื่อง Brand ในบางบริษัท
  • ปริญญาตรี ออกแบบ และประชาสัมพันธ์

25-Jun-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน Marketing ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล