• Lead, manage and develop a country team
  • Manage and develop a network of dealers
  • Protect and develop the brand in market

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล