• Marketing
  • Brand Manager
  • Furniture

24-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ecommerce marketing
  • sales marketing
  • commerce

20-May-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล