Digital Marketing Officer

Chia Tai Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

  • มีปรสบการณ์ด้านการตลาด
  • ใช่สื่อด้านออนไลน์
  • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Manages local Color Support Specialists
  • Experience in Product Management or Marketing
  • Very good command of English

21-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด ,บริหารผลิตภัณฑ์

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล