• Experience in Brand Management.
  • Flexible to travel upcountry.
  • Good attitude and interpersonal skill.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาดผ่าน Dealer

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล