• Business Development and Marketing
 • Packaging, Printing & Labeling
 • Electronic, Automotive, Consumer Goods

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดผ่าน Dealer

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quantitative &qualitative primary research in food
 • Min 3 yrs consumer or market insights expereinces
 • Good level of English and presentation skills

16-Jun-17

 

Applied
 • การตลาด
 • แบรนดฺ์สินค้า
 • สำรวจและโปรโมทแบรนดฺ์สินค้า

16-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล