• ดูแลภาพรวมทั้งหมดของ Export
  • จัดทำ ROI และ Business plan ของธุรกิจกลุ่ม brand
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jun-17

 

Applied
  • การตลาด
  • แบรนดฺ์สินค้า
  • สำรวจและโปรโมทแบรนดฺ์สินค้า

23-Jun-17

 

Applied
  • Business Development and Marketing
  • Packaging, Printing & Labeling
  • Electronic, Automotive, Consumer Goods

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล