• > 5 Years in Sales & marketing of Medical Supplies
  • Be Independent and Professional in the Field
  • Good Command in English

18-Apr-17

 

Applied
  • วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
  • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล