• นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
  • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

19-May-17

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
  • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 24 - 30 ปี
  • ป.ตรี ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารกับลูกค้าได้ชัด

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล