• นโยบายบริหารและการกำหนดคุณภาพนิติบุคคล
  • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล