• Building Management
  • Good in English
  • income 35k

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พรบ.อาคารชุด
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป
  • ผู้ชาย-ผู้หญิง

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล