• Shopping mall
 • Real Estate
 • Community mall

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พรบ.อาคารชุด
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไป
 • ผู้ชาย-ผู้หญิง

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Management
 • Good in English
 • income 35k

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล