• ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

27-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาโท หรือ เอก ด้านวิจัยและพัฒนาด้านชีวพลังงาน
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยงานพัฒนาด้านชีวพลังงาน 10 ปี
  • Bio-based Chemical building blocks

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล