General Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • manage day to day operation
  • effectively monitor production
  • operation and commercial responsibilities

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป
  • โบนัสประจำปี (ตามนโยบายบริษัท)
  • ประกันสังคมบริษัทรับผิดชอบ 2 ส่วน(นายจ้าง+ลูกจ้าง)

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุ32 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล