Marketing Director

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Experience 10+ years in management and marketing
 • Excellent in marketing & business development
 • Strong in driving results and people management

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานห้างค้าปลีก 10 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมาก่อน
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

26-Apr-17

 

Applied
 • Strategic Partner Manager
 • Business Development
 • IT Business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To develop corporate strategy
 • Analyze new business opportunities
 • Make sure Regular updating & analyses on industry

22-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล