• Thai nationality only ,age 30-35 years old.
 • Bachelor degree graduate or higher
 • Good communication in English and Marketing

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

NEW ITEM MANAGER

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เคยบริหารงานด้านการดูแลควบคุมการผลิตจิวเวอรี่มา
 • มีประสบการณ์ในสายงานจิวเวอรี่อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Jewelry Fields or Other
 • Age 30 years up or have experience 3 years up
 • experience of Silver/Gold/Platinum Jewelry

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. Purchasing Manager (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Master's degree supply chain or related fields
 • At least 10 years experience
 • Knowledge of ISO ,GMP & HACCP

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Accounting (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล