• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี/ ถึงดีมาก
  • ความสามารถบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และคิดเชิงระบบ

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล