• Attractive benefits and Allowances
  • Strong sales & marketing background
  • Male/ Female, aged 35 - 47 years’ old.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Project ,Auto CAD

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล