• Experiences in Branch banking management.
  • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
  • Bachelor or master degree.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล