• ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

19-Jan-17

 

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • 5 years experience in planning and development.
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร ควบคุม Perfromance สาขาที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ,ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานสาขา
 • ตรวจสอบการบริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

18-Jan-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Education
 • Good command in English
 • Can work under pressure

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience about part automotive.
 • Customer Service After sales
 • Good communication

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล