• ปวส.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 24 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 1-2 ปีขึ้นไปด้านบัญชี การเงิน การรับจ่ายเงินเดือน
  • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี,การเงิน)
  • ทำตารางการจ่ายค่าแรงปกติประจำเดือน

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล