• ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี,การเงิน)
  • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปทางด้านบัญชี, การเงิน
  • เพศ : หญิง/ชาย อายุ : 23 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

17-Apr-17

 

Applied
  • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถการในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล