• ปริญญาตรี/โทสาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
  • ฉลาด มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารงานบุคคล

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • คิดเงินเดือนพนักงาน
  • สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  • จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม ภงด.

12-Jan-17

 

Applied
  • 5 years. min. exp. in HR
  • Good command of English
  • Good communication skill

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล