• Experiences in Compensations and Benefits
 • Good in English Skills
 • Location at Korat

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 7 years’ experience in human resources
 • Managing employee relations and staff welfare

28-Jun-17

 

Applied

HR Officer / พนักงานฝ่ายบุคคล

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

26-Jun-17

 

Applied

HR Business Partner - Manager Level (Burirum)

CPTG & CROP (Maize)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

26-Jun-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารค่าจ้าง
 • มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • ชาย, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในสายงานทรัพยากรบุคคล

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • KPI & Competency management
 • good communication skill in English
 • Payroll software (Business Plus)

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล