HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Hi-Tech Chaiyaphum Apparel Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • -อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์สายตรง 5 ปี
  • -มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • -มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล